top of page

File Infiltration detected, commencing failsafes.
Firewall Alpha initiated.

=============================================

ACHIOS, V1.08.0
(C)2019, Achium Industries.
=============================================

User Log:
>>Administrator (JTFNEON ID: 202488) Last Online: 4 hours ago
>>NEW_ADMIN (
JTFNEON ID: N̷̡̮̹̲̩̜̼̞̖̜̒̕͝û̵̠̱͓̻͈̀̀̒l̶̢̧̛̳̗̦̟̳̝̝̉̓̉͛́̈́̽̎l̵̡͎͇̥̱̣͕̪͗̓̊̃͝) Last Online: Online.
=============================================
Welcome, NEW_ADMIN.
=============================================

set_targetingparameters_id: N̷̡̮̹̲̩̜̼̞̖̜̒̕͝û̵̠̱͓̻͈̀̀̒l̶̢̧̛̳̗̦̟̳̝̝̉̓̉͛́̈́̽̎l̵̡͎͇̥̱̣͕̪͗̓̊̃͝
set_access_id: N̷̡̮̹̲̩̜̼̞̖̜̒̕͝û̵̠̱͓̻͈̀̀̒l̶̢̧̛̳̗̦̟̳̝̝̉̓̉͛́̈́̽̎l̵̡͎͇̥̱̣͕̪͗̓̊̃͝: all
set_defenseimmunity_id: N̷̡̮̹̲̩̜̼̞̖̜̒̕͝û̵̠̱͓̻͈̀̀̒l̶̢̧̛̳̗̦̟̳̝̝̉̓̉͛́̈́̽̎l̵̡͎͇̥̱̣͕̪͗̓̊̃͝: all
jailbreak_files_all
begin_declassifying

---------------------------------------------------------------------------------
declassifying begun
begin_loademployeefile
---------------------------------------------------------------------------------
loademployeefile begun
choose employee:
----------------------------------------------------------------------------------

INCORRECT CREDENTIALS
// FILE LOCKED: //
Please contact your supervisor if you believe this is in error.

I

bottom of page